košík je prázdný

Dynavix
dynavix-logo-dark5

Dynavix - navigační systémy


Dynavix a.s. Dynavix a.s.
Branická 66/69
147 00 Praha 4
Česká republika

Ochrana osobních údajů

S osobními údaji zákazníků internetového obchodu Dynavix a a registrovaných návštěvníků webových stránek Dynavix bude nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění (dále jen "zákon o ochraně osobních dat"), následujícími pravidly:

Provozovatel obchodu a webových stránek Dynavix, společnost Dynavix a.s., se zavazuje respektovat právo na soukromí svých zákazníků.

Zadané osobní údaje jsou důvěrné, slouží pouze pro správné doručení objednaného zboží, pro případnou reklamaci, pro zasílání informací o upgrade software a pro zasílání obchodních nabídek. Podle zákona o ochraně osobních dat s nimi není a nebude nakládáno jiným způsobem a nebudou poskytnuta třetí osobě.

Zákazník v rámci registrace zadává pouze nezbytně nutné informace, jako jsou jméno a příjmení zákazníka, poštovní adresa pro případné doručení zásilky, adresa elektronické pošty a telefonní číslo na kterém bude zákazník k zastižení po dobu případného vyřizování objednávky.

Pokud je zákazníkem právnická osoba, je vyžadováno zadání adresy pro fakturaci (pokud se liší od adresy pro doručení), IČ, DIČ a bankovního spojení.

Po registraci nového zákazníka nebo návštěvníka (uživatele) budou registrační údaje uloženy v databázi a přihlašování uživatele při dalších návštěvách obchodu probíhá zadáním uživatelského jména a hesla, které si uživatel zvolí. Při zapomenutí hesla nebo po třetím špatném zadání hesla je možno si heslo vyžádat k zaslání na email. Heslo bude zasláno pouze na emailovou adresu zadanou uživatelem při registraci a nelze jej získat jiným způsobem.

Údaje budou uloženy v elektronické formě v zabezpečené databázi, pro výše uvedené účely.

Používáním a nakupováním zboží v internetovém obchodě Dynavix zákazník souhlasí se shromažďováním a používáním registračních údajů a objednávek pouze pro potřeby Dynavix a.s. s tím, že společnost bude tyto údaje uchovávat jen po nezbytně nutnou dobu.

Zákazník má právo k přístupu k osobním údajům, právo na opravu chyb osobních údajů, jakož i na další práva stanovená zejména ustanovením § 21 zákona o ochraně osobních dat.

Zákazník provedením registrace v internetovém obchodě nebo na webových stránkách Dynavix uděluje souhlas se se zpracováním osobních údajů dle výše uvedených zásad a se zasíláním elektronické pošty.


Obchodní podmínky
Kontakt