košík je prázdný

 

Následující zásady ochrany osobních údajů jsme zpracovali dle Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR - Nařízení o ochraně osobních údajů). Zpracování nám dalo dost práce.

 

Správce osobních údajů

 

Správcem osobních údajů je společnost Dynavix a.s., sídlem Branická 69/66, Praha 4, IČ 27584461, společnost je zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze pod spisovou značkou B 10983.

K osobním údajům jsme v pozici správce, který určuje, jak budou osobní údaje zpracovávány, za jakým účelem a po jak dlouhou dobu. Osobní údaje zpracováváme z velké části sami.

Osobní údaje získáváme na našich webových stránkách www.dynavix.com a www.dynavix.cz nebo prostřednictvím naší aplikace pro mobilní telefony Dynavix.

 

Rozsah zpracovávaných osobních údajů

 

Zpracováváme osobní údaje, které získáme na našich webových stránkách nebo prostřednictvím aplikace pro mobilní telefony Dynavix, a to z následujících důvodů (pro naplnění těchto účelů):

 

Poskytování služeb nebo plnění smlouvy:

  • jméno a příjmení
  • e-mailová adresa
  • poštovní adresu
  • fakturační údaje, vedení účetnictví (název společnosti, IČ, DIČ, čísla bankovních účtů)
  • případně další údaje v závislosti na poskytnuté službě

 

Osobní údaje adresné a fakturační nezbytně potřebujeme k účelu plnění smlouvy.

E-mailovou adresu potřebujeme, abychom vám mohli aktivovat aplikaci Dynavix a příp. umožnili přístup do webového rozhraní.

 

Marketing - zasílání personalizovaných sdělení:

Osobní údaje (e-mail, jméno, telefon) používáme také k vyhodnocení zásahu zaslaných emailů a dalšímu přizpůsobení obsahu těchto e-mailů.

Ze zasílání emailů se můžete odhlásit v každém obdrženém e-mailu.

Vaše osobní údaje si na základě vašeho souhlasu ponecháváme po dobu běhu promlčecích lhůt, pokud zákon nestanoví delší dobu k jejich uchování nebo jsme v konkrétních případech neuvedli jinak.

 

Kontakt na správce osobních údajů

 

Pokud budete mít jakékoli otázky k ochraně svých osobních údajů, neváhejte se na nás obrátit na adrese Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Můžete nám také napsat do sídla naší společnosti.

 

Předávání osobních údajů 3. stranám

 

K vašim osobním údajům mají přístup naši zaměstnanci a spolupracovníci, kteří jsou vázáni mlčenlivostí a proškoleni v oblasti bezpečnosti zpracování osobních údajů.

Pro zajištění dílčích zpracovatelských operací, které nedokážeme zajistit vlastními silami, využíváme služeb a aplikací zpracovatelů, kteří se na dané zpracování specializují a jsou v souladu s GDPR.

Všichni zapojení zpracovatelé jsou povinni vaše osobní údaje chránit stejně jako my a zavázali se nám k tomu svým prohlášením nebo smlouvou.

 

IP, cookies a jiné online identifikátory

 

Při procházení našich webových stránek zaznamenáváme vaši IP adresu, ze které stránky přicházíte a jak dlouho se na stránce zdržíte. Používáme soubory cookies, jejichž zpracování spadá pod zpracování osobních údajů.

 

Cookies používáme k následujícím účelům:

  • fungování webových stránek,
  • měření návštěvnosti webových stránek a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webových stránkách,
  • cílení reklamy.

 

Vznesete-li námitku proti zpracování technických cookies nezbytných pro fungování webových stránek, nelze v takovém případě zaručit plnou funkčnost a kompatibilitu webových stránek.

Cookies mohou být dále zpracovávány podle účelu následujícími zpracovateli:

 

Facebook Pixel, provozované společností Facebook Inc., sídlem 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA. Sesbírané cookies soubory jsou následně společností Facebook Inc. v souladu se Zásadami ochrany soukromí.

 

Google Analytics, provozované společností Google Inc., sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Sesbírané cookies soubory jsou následně společností Google Inc. v souladu se Zásadami ochrany soukromí.

 

Zabezpečení a ochrana osobních údajů

 

Osobní údaje chráníme pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni aktuálního technického rozvoje, udržujeme technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení vašich osobních údajů.

Data zpracováváme výhradně v Evropské unii nebo v zemích, které zajišťují odpovídající úroveň ochrany na základě rozhodnutí Evropské komise.

 

Práva uživatele Dynavix

 

V souvislosti s ochranou osobních údajů má každý návštěvník stránek Dynavix nebo uživatel software Dynavix řadu práv, z nichž hlavní jsou popsána dále. Pokud budete chtít některého z těchto práv využít, prosím, kontaktujte nás prostřednictvím e-mailu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

 

Právo na informace - díky právu na přístup nás můžete kdykoli vyzvat a společnost Dynavix doloží ve lhůtě 30 dní, jaké vaše osobní údaje zpracováváme a proč.

Právo na omezení zpracování

Právo vznést námitku

Právo na přenositelnost

Právo na výmaz (být zapomenut) - pokud si to budete přát vymažeme veškeré vaše osobní údaje z našeho systému i ze systému všech dílčích zpracovatelů a záloh, a to ve lhůtě 30 dní.

 

V některých případech jsme vázáni zákonnou povinností, např. musíme evidovat vystavené daňové doklady po lhůtu stanovenou zákonem. V tomto případě tedy smažeme všechny takové osobní údaje, které nejsou vázány jiným zákonem. O dokončení výmazu vás budeme informovat na e-mail.

 

 

Tyto zásady zpracování jsou platné od 1.5.2018.